Svetovna slika

BIORESONANČNI FENOMEN V MEDICINI

Vse v vesolju niha in tudi človeško telo niha. Različni organi imajo različno nihanje in tudi zdravo tkivo niha drugače kot bolno.

Naša celica deluje deluje podobno kot radijski sprejemnik. Iz neštetih nihanj izbere natančno tiste frekvence, ki jih potrebuje. Resonanca nastane, kadar celica sprejme takšno elektromagnetno nihanje, kot ga potrebuje.

Pri bioresonančni terapiji s pomočjo prevodnih elektrod vzamemo bolezenska nihanja iz obolelega telesa. Informacije se prenašajo preko elektrodnega kabla v BICOM aparat, v katerem se nihanja spremenijo. Informacija se lahko v aparatu oslabi, okrepi ali obrne. Spremenjene informacije preko elektrode, ki je običajno nameščena na hrbtu, privedemo nazaj v telo. Bolezenska nihanja odstranimo, zdrava pa ojačamo in okrepimo. Sprememba informacij nihanj vpliva nato na biokemične reakcije v telesu.

Cilj bioresonančnega zdravljenja je dati telesu zdravilne impulze ter ga podpreti pri zdravljenju in normalizaciji presnovnih procesov.

Opisani postopek imenujemo BICOM bioresonančna terapija, napravo za izvajanje tega postopka pa BICOM bioresonančni aparat.

Cilj bioresonančnega zdravljenja je dati telesu zdravilne impulze ter ga podpreti pri zdravljenju in normalizaciji presnovnih procesov.
Cilj bioresonančnega zdravljenja je dati telesu zdravilne impulze ter ga podpreti pri zdravljenju in normalizaciji presnovnih procesov.