Energijsko testiranje alergenov

Pri energetskem testiranju alergenov informacijo nihanja neke substance na primeren način primerjamo s spektrom bolnikovih nihanj. Odločilna je ugotovitev, da lahko pojav resonance dokažemo s prekrivanjem teh dveh nihanj. Z uporabo ene od diagnostičnih metod (npr. nihanje tenzorja) med diagnostiki testiramo snovi. Neka snov lahko bolniku ustreza, lahko pa zanj predstavlja alergen ali toksično obremenitev.